MUZEJSKI DEL

Razkošni baročni dvorec

Freske na dvorcu Štatenberg

Posebej za grofe Attems je dvorec načrtoval graški arhitekt Johann Joahima Carlon, ki je bil eden dejavnejših arhitektov tistega obdobja. Baročni dvorec je zasnovan simetrično. Prostori se čez dvorišče in stopnišče stopnjujejo v poslikano reprezentančno dvonadstropno dvorano centralnega trakta dvorca, ki je najbolj znana po freskah in štukaturah v veliki slavnostni dvorani ter elegantnih salonih. Ti se nahajajo levo in desno od nje. V salonih so danes razstavljeni ohranjeni ostanki opreme in pohištva.

Alegorije na stropu slavnostne dvorane, obrobljene s štukaturami, ponazarjajo antično mitologijo. Štukature naj bi bile delo Jožefa Antona Quadrio, ki je v tem času deloval na Štajerskem. Njegove štukature se nahajajo tudi v mariborski mestni hiši. V salonih levo od velike slavnostne dvorane je na stropih upodobljenih 25 prizorov, ki jih lahko pripišemo kot delo slikarja Antonia Maderni. V stranskih prostorih je nekaj kakovostnih peči in delov prezentirane opreme. V zahodnem stavbnem traktu je baročna kapela, ki je leta 1910 pogorela in je bila delno obnovljena leta 2017.

Tanja Šubelj in Florjan Sušnik, »groff in groffica Štatenberška«, sta iz ljubezni do kulturne dediščine dvorec Štatenberg leta 2015 delno obnovila s svojo zasebno zbirko pohištva ter ostalimi predmeti.

Muzej Dvorec Štatenberg
Na ogled številni prenovljeni prostori

Tako si je danes na dvorcu Štatenberg možno ogledati beneški apartma, moško lovsko sobo, damsko sobo, grofovo knjižnico, glasbeno sobo, sobo posvečeno Francu Jožefu, sobo posvečeno Mariji Tereziji, sobo posvečeno Sisi, sobo baročnih in beneških oblačil, ki so na voljo tudi za izposojo, lekarno s predstavitvijo zdravilstva iz 19. stoletja, galerijo, kjer so na ogled dela domačih in tujih umetnikov, dve sobi, ki sta posvečeni lastniku dvorca, podjetju Impol, sobo »Tajnice«, kjer je prikazan razvoj pisalnih strojev, sobo »Fotografije in filma skozi čas«, skrito zakladnico knjig, sobo baronice Mary von Dyhrn, sobo slovenskih neumnosti in sobo posvečeno ruskemu cesarstvu.

V pritličju dvorca pa si je možno ogledati trgovino iz časa naših babic, sobo pravice in laži, tiskarno skozi čas in baročno kapelo, ki je bila delno obnovljena leta 2017.

FOTOGALERIJA

Sprehod po sobanah

VODENI OGLED

Ogled muzejskega dela

Vodene oglede izvaja Ustanova Fundacija za ohranitev dvorca Štatenberg.
Izkupiček od prodanih vstopnic se vrne nazaj v obnovo dvorca. Hvala, da nam pomagate pri ohranjanju tega baročnega bisera.

DELOVNI ČAS - VODENI OGLEDI

Obdobje delovanja:
Maj – Oktober

Sobota: 10:00 – 12:00
Nedelja: 10:00 – 18:00

Izven delovnega časa so ogledi mogoči po predhodnem dogovoru na 040 870 835 ali e-pošta dvorecstatenberg@gmail.com.

CENIK

5 EUR / oseba
4 EUR / oseba – skupina nad 20 oseb

Izkupiček od prodanih vstopnic se vrne nazaj v obnovo dvorca. Hvala, da nam pomagate pri ohranjanju tega baročnega bisera!